Onderzoek & Resultaten

Onze missie is ‘to explore the potential of nature to improve the quality of life’. Onze kennis helpt regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld om hun uitdagingen het hoofd te bieden. We bereiken synergie door onderwijs te combineren met fundamenteel en toegepast onderzoek.

Focus WUR-onderzoek

De focus en richting voor ons onderzoek legt WUR vast in een 4-jarig Strategisch Plan. Voor 2019 - 2022 heeft WUR 5 wetenschappelijke onderzoeksprogramma's benoemd en 3 investeringsprogramma's.

Meer over de Wetenschappelijke onderzoeks- en investeringsprogramma's

Maatschappelijke aandachtsgebieden / Onderzoeksthema's

Vanuit onze missie bieden wij kennis en expertise op het gebied van klimaat, biodiversiteit, voedselproductie, gezonde en veilige voeding en circulaire economie. Wij delen deze kennis graag met de maatschappij op een begrijpelijke manier. Dat doen wij online met verhalen, nieuws, video, moocs maar ook met bijeenkomsten in de vorm van tedtalks en dialogen enz.

Lees en leer meer over ontwikkelingen in onze leefomgeving: